For partners

Company information

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Архімед Медікал»

Адреса:
04205 м. Київ, вул, Маршала Тимошенка 29, оф. 113

Директор:
Романьок Микола Михайлович

ЄДРПОУ/ДРФО
41333771

Поточний рахунок UAH:
26000056132299

Поточний рахунок USD:
26000056136002

Поточний рахунок EUR:
26008056126218

Банк:
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЭДРПОУ 14360570,
код банку 380775

Платник податку на додану вартість:
413337726501

Limited Liability Company
«Archimed Medical»

Address:
113 office, 29 Marshal Timoshenko str; 04205,  Kyiv Ukraine

Director:
Romanok Mykola

Company code:
41333771

Bank Account UAH:
26000056132299

Bank Account USD:
26000056136002

Bank Account EUR:
26008056126218

Bank:
PJSC CB “PRIVATBANK” EDRPOU 14360570,
bank code 380775

VAT:
413337726501